Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstinaftaki gecikmeler için gerekli adımları atacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da düzenlenen “Uluslararası Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet Unsurları ile Mukayeseli Hukuk Açısından Yargıtay’ın Tüzel Çerçevesi Sempozyumu”nda konuştu.

Bakan Tunç, istinaf mahkemelerinin iş yükündeki artışın farkında olduklarını, bunun tahlilinin de istinaf daire sayıları ile hakim ve savcı sayısını artırmak olacağını belirterek, “İsnitaftaki gecikme nedeniyle oluşan mağduriyetlerini önlemek için gerekli adımları atacağız” dedi.

“ADALETİN GÜÇLÜ OLDUĞU YERDE İNSAN GÜÇLÜDÜR”

Cumhuriyetin 2’nci yüzyılını, dünyada “Türkiye Yüzyılı” yapma amaçları olduğunu anlatan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı’nı tıpkı vakitte adaletin yüzyılı, haklının yüzyılı yapma yolunda büyük bir çaba göstereceklerini söyledi.

Adaletin devletlerin varlık sebebi olduğunu, devletleri ayakta tutan ana sütun olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Adaletin güçlü olduğu yerde insan güçlüdür, toplum güçlüdür ve hasebiyle devlet güçlüdür. Adalet, toplumu oluşturan tüm fertlerin inanç içinde yaşamasının teminatı, toplumların huzur kaynağıdır. Temel hak ve özgürlüklerin en temel müdafaa sistemi olan yargının, bağımsız ve tarafsız olması tüm vatandaşlarımız ve memleketler arası kamuoyunda hukuk teminatının sunulması, tüm süreçlerin demokratik tarzlarla işlemesi, vatandaşlarımızın gereksinimlerine süratli ve adil bir halde karşılık veren bir yapıda olması hukuk için temeldir.

Millet ismine adaleti sağlamakla vazifeli olan yargı teşkilatımızın her bir ferdi, maddi gerçeğin peşinde çileli ve kutsal bir yürüyüş yapmaktadır. Haklıya hakkını teslim etmek için bir ömür devam eden bu güçlü imtihanda, tüm yargı mensuplarımıza muvaffakiyetler ve kolaylıklar diliyorum.”

“TÜRKİYE, BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Türkiye’de son 21 yılda, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, hukuk devleti unsurunu tahkim eden anayasal ve yasal, ‘sessiz devrim’ denilebilecek kıymetli ıslahatlara sahne olunduğunu belirten Bakan Tunç, şöyle devam etti:

“Son yıllarda, eskiyen temel kanunlarımızın tamamına yenileyerek, çağımızın gereksinimlerine uyarladık. Adliye teşkilatımızın fiziki kapasitesini güçlendirdik, bilişim teknolojilerini yargının hizmetine sunduk. Yargının insan kaynağını 2 katından fazla artırarak güçlendirdik. Çeşitli sebeplerden artan iş yükü nedeniyle uzun yargılamaların önüne geçebilmek, adil ve aktif işleyen bir yargı sistemi içerisinde gerek yasal gerekse uygulamaya dönük önlemler almaya devam etmemiz gerekiyor. Hepimizin kabul edeceği üzere Türkiye, bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmasının sonuçlarından biri de hukuk güvenliği ve tüzel öngörülebilirliğin var olmasıdır.

Hukuk güvenliği ve öngörülebilirliğin en kıymetli boyutunu kesin karar otoritesi oluşturmaktadır. Kesin karar derecesine erişmiş bir karar, ele aldığı uyuşmazlıkları kesin olarak çözer, yoluna koyar. Bu biçimde ihtilafları kesin ve net bir biçimde çözmek hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Böylelikle katılaşan mahkeme kararları herkes için bağlayıcı hal alır. Bu kadar değerli olan, herkes için bağlayıcı karar vererek kesin karar otoritesini son olarak sağlayan merci ülkemizde Yargıtay’dır. Yargıtay, kesin karar otoritesini doğal olarak içtihatları ile yapar. İçtihatların ülke çapındaki alt derece yargı organlarına yol gösterici olduğu gözetildiğinde, içtihat müessesinin ne derece değerli olduğu ortaya çıkmaktadır.”

“İSTİNAFTAKİ GECİKMELER İÇİN ADIM ATACAĞIZ”

Yargıtay’ın verdiği kararlarla toplumda “Adalet var” kanısının yerleşmesine kıymetli katkı sunacağını söyleyen Bakan Tunç, “Adil yargılanma hakkının bir öbür ögesi da ülke çapında yaşanan emsal olaylara yargı organlarınca emsal kararların verilmesidir. Birebir olaya ülkenin farklı yerinde makul bir sebep yokken farklı karar verilmesi tarafların adil yargılanma hakkını ihlal edecektir. Tıpkı vakitte bu durum toplumda adalete olan itimadı de sarsacaktır. İşte ülke çapında içtihat birliğini ve tutarlılığını sağlayacak tek merci Yargıtay’dır. Yargıtay’dan, derece mahkemelerinin kendi ortasındaki ahengi ve istikrarını sağlayarak toplumdaki adalet hissinin yerleşmesine içtihatları aracılığıyla katkı sunması beklenmektedir. Adil yargılanmanın bir başka ögesi da makul müddette yargılanma hakkıdır. Klasik lakin yerinde bir tabir olan, ‘Geç gelen adalet, adalet değildir’ tabirini daima kullanmaktayız. Makul müddette yargılanma hakkının ihlal edilmemesi çok kıymetlidir. Temel olan hızlandırılmış yargı değil, adaletin tecellisidir. Adil olmayan lakin süratli verilmiş bir kararın da manası olmayacaktır. Değerli olan en makul müddette adil bir karara ulaşmaktır” tabirlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir